Čajovna rytířů Jedi || Jedi Order || Karel May || Belenorovo Česky || English
Home > Ranks
30.05.2024 (44.210.83.132)

Hodnosti

Náš systém hodností vychází z klasické struktury řádu Jedi.

Padawan

Je ve hře začátečníkem a ovládá pouze základy boje. Každý padawan má svého mistra, který se vybere z řad nejzkušenějších hráčů klanu. Mistr ho trénuje ve všech stylech boje a teprve když se mistr rozhodne, že je padawan dostatečně připraven, navrhne ho Radě na povýšení. Ta následně hráče shlédne při boji a padawana povýší na rytíře Jedi, pokud uspokojí její očekávání.

Rytíř Jedi

Je válečník, kterého prověřilo mnoho bojů i clanwarů. Jeho bojové schopnosti z něj dělají nebezpečného soupeře a v zápasech se projevuje přesnými a rychlými akcemi, šíří rány, sám nezasažen. Zvládnutí speciálních úderů je naprostou samozřejmostí a je pro tohoto borce víceméně automatické. Povýšení na Jedi Master záleží již pouze na Radě, která musí dosáhnout pocitu, že hráč kvalitami přesahuje hodnost rytíř Jedi.

Mistr Jedi

Jsou nejlepší válečníci klanu, jejich schopnosti vynikají nad všemi ostatními. Této hodnosti mohou dosáhnout pouze staří a osvědčení členi klanu, na které je spoleh a svým chováním, stejně jako bojovými schopnostmi, nezklamou. Mohou být mistry padawanů, stejně jako mohou udílet lekce a tréninky ostatním členům klanu s nižší hodnotí.

Rada starších

Rada starších je skupina členů, kteří v podstatě vedou klan. Rozhodují o tom, koho přijmout a koho ne, kdo si zaslouží nějaké vyznamenání, kdo má být povýšen či degradován nebo, ač bychom se tomu chtěli vyhnout, být vyloučen z klanu. Mohou též dojednávat detaily zápasů s jinými klany. Většinu takových záležitosti řeší společnou dohodou.

Neaktivní člen

Pomocná role je určena k označení neaktivních členů. Neaktivní člen nemůže být v radě.

Diktátor

Po odchodu Prima zůstal aktivním akorát Belenor a i ten nakonec zneaktivněl, nedovoliv žádné větší změny v klanu. V současnosti (začátek roku 2007) se prohlásil za svrchovaného vůdce a ze své pozice nejmoudřejšího a nejspravedlivějšího českého hráče JK2 pomáhá radě dělat správná rozhodnutí.

Zakladatel

Už z názvu je zřejmé, že se nejedná o běžnou hodnost. Zakladatelé jsou pouze dva, Primerak a Belenor.