Čajovna rytířů Jedi || Jedi Order || Karel May || Belenorovo Česky || English
Home
30.05.2024 (44.210.83.132)

Rogue Squad Logo

Rogue Squad

Klan Rogue Squad, sdružující hráče počítačové hry Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, založili Primerak a Belenor po debatách o tom, jestli se k někomu přidat. Těchto rozhovorů se zúčastnili i další hráči, se kterými probírali možnosti typu přidat se do klanu jednoho nebo druhého či snad společně založit vlastní. Po dvou večerech zasvěcených vášnivým debatám, kdy se každý snažil přesvědčit ostatní, že jeho řešení je to pravé, nakonec Primerak a Belenor pochopili, že zřejmě nenaleznou s ostatními společnou cestu, neboť i skloubení přání čtyř jedinců se ukázalo složité.

Primerak s Belenorem během rozhovorů zjistili, že mají podobnou představu o klanu, tudíž si řekli, že to zkusí. Nastala jim těžká doba vymýšlení vzhledu klanu. Jedním z kroků bylo příjemné posezení v pražské čajovně, při kterém dali dohromady základy budoucího klanu. Pokusili se přijít s něčím, co české JK2 klany ještě nemají, posuďte sami, zdali se jim to zdařilo. Delší dobu se zdálo, že z klanu nakonec nic nebude, ale v posledním únorovém týdnu se konečně rozhýbali a nakonec vznikla první verze webu. Byla zahájena činnost klanu, byl přijat první člen, společně začali šířit slávu klanu...

For those, who do not understand czech

Rogue Squad is a clan of players of Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast and is intended for czech players only. Thats why almost everything at this website is in czech, but we believe you're clever enough to navigate through this website. If you want to fight us, simply challenge us, no problem :-)